جدیدترین مقالات
جلسه چیست؟

جلسه چیست؟

جلسه چیست ؟ چه راهکارهای برای تشکیل جلسه وجود دارد ؟   اگر چه‌ تعاریف‌ به‌ ظاهر متفاوت‌ از جلسه‌ ارائه‌ شده‌ است‌ با این‌ حال، این‌ تعاریف‌ از ارکان‌ مشترکی‌ برخوردارند. جلسه‌ را می‌توان‌ گردهمایی‌ دو نفر یا بیشتر از کسانی‌ تعریف‌ کرد که‌ دارای‌ هدف های‌ مشترک‌ هستند و ارتباطات‌ (شفاهی‌ و یا کتبی) را وسیله‌ اصلی‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌ قرار می‌دهند. به‌ عبارت‌ دیگر، جلسه‌ گروهی‌ از افراد واحد های‌ مختلف‌ سازمان‌ است‌ که‌ برای‌ انجام‌ وظایف‌ سازمانی‌ مشخص‌ به‌طور موقت‌ یا دائم‌ دور هم‌ جمع‌ می‌شوند.      برگزاری جلسات حضوری، متداول‌ ترین روش برای تصمیم‌ گیری، حل مسائل، آموزش افراد و طرح ‌ریزی برنامه ‌ها و پروژه ‌ها محسوب می شود. برگزاری یک جلسه می‌تواند باعث […]

مذاکره کردن چیست ؟

مذاکره کردن چیست ؟

تعریف مذاکره مذاکره کردن چیست ؟ در یک جلسه مهمترین چیزی که شکل می گیرد و جریان می گیرد، مذاکره میان اعضای حاضر در آن است. آنچه که موفقیت و به نتیجه رسیدن یک جلسه می شود آشنایی و تسلط طرفین گفتگو به یک مذاکره اصولی و صحیح می باشد. در واقع مذاکره یک فرآینده بسیار پویا است نه یک جریان ایستا، یعنی از زمان شروع تا پایان مذاکره، فرآیند مذاکره در معرض ارزیابی و تغییر است. حتی پیش از هر کنشی و واکنشی دو طرفه جداگانه به بر آورد نیازها، علاقه ها و هدف های خود می پردازند تا موقعیت خود و طرف مقابل را بسنجند. معمولا طی تعاملاتی که در مذاکره پیش می آید، این ارزیابی ها و […]

مهارت در مذاکره چه اثراتی دارد؟

مهارت در مذاکره چه اثراتی دارد؟

چون مذاکرات در یک فضای منحصر به فرد و برای کسب منافع و دور شدن از زیان انجام می گیرد، لذا مهارت های کلامی و غیر کلامی رکن اساسی در مذاکره هستند و بایستی به بهترین شکل ممکن بر آنها محاط و مسلط بود. در واقع توانایی مذاکره کردن یک تخصص ارزشمند است که افراد کمی خصوصا در ممالک جهان سوم از آن برخوردارند. ناتوانی در مذاکره راهی جز مشاجره، درگیری، اختلاف، جدایی، قهر و حتی جنگ جلوی پا ما نمی گذارد. همه ما واجد صفات و عادت های هستیم که آنها را در طول دوران زندگی از کودکی تا بحال از محیط و افراد اطراف و خود کسب کردیم. چه بسا این عادت ها و نگرش ها مصبب اصلی […]

مذاکره کردن چیست ؟

مذاکره کردن چیست ؟

در یک جلسه مهمترین چیزی که شکل می گیرد و جریان می گیرد، مذاکره میان اعضای حاضر در آن است. آنچه که موفقیت و به نتیجه رسیدن یک جلسه می شود آشنایی و تسلط طرفین گفتگو به یک مذاکره اصولی و صحیح می باشد. در واقع مذاکره یک فرآینده بسیار پویا است نه یک جریان ایستا، یعنی از زمان شروع تا پایان مذاکره، فرآیند مذاکره در معرض ارزیابی و تغییر است. حتی پیش از هر کنشی و واکنشی دو طرفه جداگانه به بر آورد نیازها، علاقه ها و هدف های خود می پردازند تا موقعیت خود و طرف مقابل را بسنجند. معمولا طی تعاملاتی که در مذاکره پیش می آید، این ارزیابی ها و بر آوردها در معرض تغییر و […]

مخمصه تصمیم گیری گروهی

مخمصه تصمیم گیری گروهی

مخمصه تصمیم گیری گروهی آیا تا بحال در نشستی شرکت کرده اید که خوب پیش نمی رفته است؟ آیا رئیس جلسه در برقراری نظم ناتوان بوده ؟ آیا مشکل سر این بود هر چیز سرجای خودش نیست؟ آیا وقت زیادی صرف جا انداختن مسائل ساده می شد؟ خلاصه اینکه؛ چه چیزی غلط بود؟ در واقع، وقتی افراد می خواهند به عنوان یک گروه اقدام کنند اول باید دقیقاً بر سر آنچه که قرار است انجام دهند و چگونگی انجام آن به توافق کنند. به بیان دیگر، آنان باید با یکدیگر همکاری کنند تا تصمیم هایی بگیرند. بعضی وقت ها رسیدن به پاسخ چه؟ مدتها زمان می برد و معمولا پاسخ این پرسش به طور کلی درک می شود ولی تصمیم […]

تعریف پارلمان

تعریف پارلمان

پارلمان چیست مجلس ‌محوری یا نظام پارلمانی یا نظام مجلسی نوعی حکمرانی مردم سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در رژیم ‌های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تأثیر گذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظام‌ های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌ جمهور (در نظام ‌های جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) یا پادشاه (در نظام‌ های مشروطه سلطنتی(مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولاً نخست وزیر نامیده می‌شود به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیئت وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت […]