دوره جامع

بزودی از دوره
جامع,کاربردی
آکادمی پارلمان رونمایی می شود

نگارش دوره ۲۵%
موارد گرافیکی ۱۵%

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مطلع شدن از زمان رونمایی از دوره جامع فرم زیر را تکمیل نمائید