بزودی از دوره
جامع,کاربردی
آکادمی پارلمان رونمایی می شود

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مطلع شدن از زمان رونمایی از دوره جامع فرم زیر را تکمیل نمائید