رسالت آکادمی پارلمان

رسالت آکادمی پارلمان

آکادمی پارلمان، موسسه آموزشی است که عهده دار وظایف آموزشی، پژوهشی و ترویجی در زمینه های فعالیت های جمعی و پارلمانی در ایران است. این آکادمی متعهد است به عنوان یک موسسه علمی و پژوهشی نسبت به تحقیق در مسائل انجمن ها، مجامع، سازمانها، شرکتها و… اهتمام مستمر داشته و با برگزاری دورهای آموزشی، تدوین کتاب و مقاله و انتشار آن در این حوزه اقدام نماید.

با توجه به تغییرات و تحولات فراوان در زمینه های مشارکت های اجتماعی و بهره گیری از فواید بی شمار کارهای جمعی در جهان معاصر اقتضاء می نماید تا در ایران نیز در این جهت و برای بالندگی سازمان های کشورمان گام جدی برداشته شود و ایران اسلامی نیز به سطح کشورهای موفق جهان برساند.

افتخار ما این است که در پاسخ به نیازهای شوراها، مجامع، انجمن ها، شرکت ها و سازمانها گام در راه نهادیم.

هدف کلی:

ارتقاء کیفیت و مهارت کارهای جمعی با بکار گیری رویکرد های نوین از دانش جهانی و بومی سازی آن با آمیزهای فرهنگ ایرانی – اسلامی

 

رسالت آکادمی

اهداف اختصاصی:
۱. آموزش به مجامع و سازمان های ایرانی برای شکل گیری درست و اصولی
۲. تربیت کارشناسان مجرب برای ترویج قواعد کار پارلمان، مدیریت جلسات، فنون مذاکره، تکنیک های مشارکت و کار های جمعی
۳. توسعه مهارت های تفکر جمعی، تصمیم جمعی، کار جمعی
۴. بهبود کلیه فرایند های مدیریتی و اجرایی در سازمانها، شرکتها، انجمن ها و مجامع
۵. ترویج فرهنگ شهروندی، مسئولیت های اجتماعی و با هم زیستن مسالمت آمیز

 

 

چشم انداز:
آکادمی پارلمان، موسسه ای آموزشی، پژوهشی، یاد دهنده و پویا است که با برنامه ریزی های متنوع آموزشی مبتنی بر دانش روز دنیا برای رشد و توسعه مجامع ایرانی فعالیت می کند.